Disclaimer

 

DISCLAIMER HSPLIJN.NL 

Het is belangrijk deze disclaimer te lezen alvorens een consult aan te gaan met onze HSP specialisten. Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van HSPLIJN.NL zowel op de openbare webpagina's, mobiele webpagina's als op de webpagina's in de account. 

Wanneer u een consult aangaat via telefoon of e-mail op HSPLIJN.NL, een account aanmaakt of een webpagina bezoekt, dan gaat u hierdoor akkoord met deze disclaimer.

De website HSPLIJN.NL fungeert enkel als ontmoetingsplaats van twee partijen (u als bezoeker van de website enerzijds en de zelfstandige HSP specialisten anderzijds). Wij proberen beschikbare HSP specialisten een online platform aan te bieden om zo hun diensten aan u te kunnen leveren en hun werkgebied te verruimen. We proberen zowel u als bezoeker, als de HSP specialist een platform aan te bieden dat gebruiksvriendelijk is op mobiel en op computer. De adviezen, hulp, raadgevingen, teksten etc. die de zelfstandige HSP specialisten u geven via telefoon, e-mail , mobiel of anderszins zijn geheel op hun eigen verantwoordelijkheid. U belt of mailt dus steeds met een zelfstandig HSP specialist op HSPLIJN.NL die voor eigen rekening werkt, en dus geen medewerker, personeelslid of bediende is van de website HSPLIJN.NL. U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige HSP specialisten wordt gevoerd en dat de medewerkers, eigenaars en initiatiefnemers van HSPLIJN.NL hier geen deel van uitmaken. HSPLIJN.NL laat niet elke HSP specialist zomaar toe op HSPLIJN.NL, wij screenen de HSP specialisten met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door hun eventuele onkunde, misstappen, overtredingen of enige schade die zij veroorzaken. HSPLIJN.NL kan geen garanties geven omtrent de tekst of het advies van de getoonde HSP specialisten. HSPLIJN.NL kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige HSP specialisten afleveren of niet (tijdig) afleveren. U kan de initiatiefnemers, eigenaars of medewerkers, webmasters van HSPLIJN.NL hiervoor dan ook niet verantwoordelijk stellen. Heeft u toch een probleem met een HSP specialist, dan zal u deze persoonlijk verantwoordelijk moeten stellen.

Tarieven

Belt u naar het nummer 0909 - 02 06 met 1 van de zelfstandige HSP specialisten dan kost dit 90 cent per minuut. Indien de verbinding slecht is, dan ligt dit aan de verbinding van u of aan de telefoonverbinding van de zelfstandige HSP specialist. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden omdat een HSP specialist de telefoon vroegtijdig inhaakt, een slechte verbinding heeft, stil praat of de lijn bezet is. Een HSP specialist geeft aan het platform aan dat zij of hij vrij is om gebeld te worden. Wanneer u belt en u een keuze maakt van een beschikbaar HSP specialist, dan verbinden wij u op dat moment door met de gekozen beschikbaar HSP specialist. Wij kunnen er niets aandoen als de HSP specialist op dat moment een privégesprek voert of niet opneemt. Hier ligt het niet kunnen tot stand brengen van een verbinding tussen u en de HSP specialist bij de HSP specialist zelf. HSPLIJN.NL is eveneens niet verantwoordelijk voor het wel of niet aanwezig zijn van zelfstandige HSP specialisten op de website op bepaalde tijdstippen. De zelfstandige HSP specialisten kiezen zelf hun werkuren / dagen en de aanwezigheid op de website HSPLIJN.NL. Wanneer een HSP specialist kiest om niet meer bij HSPLIJN.NL aan te melden, 2 maand op vakantie te trekken of 2 weken ziek is, dan hebben wij daar geen invloed op. Het betreft hier zelfstandige ondernemers.

HSPLIJN.NL behoudt zich het recht voor om de tarieven van een account, e-mailconsult of de telefoontarieven in de toekomst te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe, maar we zullen dit nooit met terugwerkende kracht doen.

Uw gegevens

HSPLIJN.NL verbindt er zich toe uw gegevens, raadplegingen, e-mailconsults niet door te geven of te verkopen aan derden. Uw vragen via e-mailconsult worden enkel naar de betrokken HSP specialist doorgestuurd. Bij elke e-mailconsult, getuigenis, contact name... heeft u de mogelijkheid uw naam of een alias in te geven. Blijft u liever anoniem, geef dan een alias in of vul gewoon het woord anoniem in bij uw naam.

Getuigenissen

Getuigenissen op de website worden door bezoekers ingestuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, spellingsfouten of zinsconstructies van deze getuigenissen. Getuigenissen zijn bedoeld als appreciatie van u als gebruiker naar een HSP specialist toe. Het is niet de bedoeling om de getuigenis te gebruiken om HSP specialisten zwart te maken. Heeft u een klacht over een HSP specialist, dan kan u die via contact of klachtformulier indienen en zullen wij daar onderzoek naar doen en gevolg aangeven. Om deze redenen worden getuigenissen ook pas na goedkeuring door de webmaster op de website geplaatst. Wij zijn niet verplicht alle getuigenissen te plaatsen. Nietszeggende, heel korte, racistische of denigrerende getuigenissen worden standaard afgekeurd. Getuigenissen over een HSP specialist worden ook naar de betrokken HSP specialist toegestuurd.

Gezondheid, werk, keuzes in het leven

Gezondheid is uw belangrijkste goed in het leven. U kan steun vragen aan HSP specialisten, sommige stellen misschien een healing voor, maar loop nooit de dokter voorbij. Voor een therapie of een behandeling raadpleegt u altijd een dokter of specialist in een ziekenhuis. Informatie op HSPLIJN.NL vervangt geen medisch advies of bijstand bij concrete gevallen.  De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem /haar geraadpleegde pagina's, getuigenissen, adviezen van HSP specialisten en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie. U beslist altijd zelf over uw leven. U kan advies vragen aan een HSP specialist, maar uiteindelijk moet u de keuzes maken en de verantwoordelijkheid van uw keuzes dragen.

Online beschikbaarheid

HSPLIJN.NL is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten of aanvallen van hackers.  HSPLIJN.NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de (mobiele) website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,... HSPLIJN.NL heeft achter de schermen een professionele provider onder contract om alles vlot te laten werken en de gebruiksvriendelijkheid voor u steeds te verhogen. Heeft u een tip, merkt u iets dat niet goed werkt? Dan kan u dat steeds aan ons laten weten via het contactformulier.

HSPLIJN.NL bevat hyperlinks naar (mobiele) websites, apps, van derden en het staat de bezoeker natuurlijk vrij deze te raadplegen.  HSPLIJN.NL heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau, inhoud van deze websites betreft. Internet staat niet stil en wij zijn niet bij macht om dagelijks alle hyperlinks en de inhoud van alle websites te gaan nalezen en controleren. HSPLIJN.NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de (mobiele) websites, apps, na het klikken op een hyperlink van HSPLIJN.NL. HSPLIJN.NL heeft geen controle over (mobiele) websites, apps, van derden of hyperlinks naar websites van derden. Wanneer HSPLIJN.NL een hyperlink legt naar dergelijke sites, betekent dit niet dat HSPLIJN.NL deze sites, inhoud of fotomateriaal heeft goedgekeurd.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op de (mobiele) website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, interactieve toepassingen, beeldmateriaal, lay-out, huisstijl horen toe aan HSPLIJN.NL en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van HSPLIJN.NL is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. HSPLIJN.NL geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De gebruiker verklaart deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en gaat ermee akkoord dat hij / zij aan deze disclaimer is verbonden. De gebruiker mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website HSPLIJN.NL. De gebruiker mag geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting / traffic voor de website HSPLIJN.NL te vormen.